Impressum

Campingplatz Schiefer Turm
Marktbreiter Strasse 20
97318 Kitzingen

 

Vertegenwoordigingsbevoegd en verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving: Neda Hartmann

 

Vormgeving en omzetting: 3WM oHG

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is uiterst zorgvuldig samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garant staan. Als serviceaanbieder zijn wij conform § 7 al.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceaanbieder echter niet verplicht om toegestuurde of opgeslagen externe informatie te bewaken of onderzoek uit te voeren naar omstandigheden, die wijzen op niet toegestane activiteit. Verplichtingen tot de verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een aansprakelijkheid op dit gebied is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechterlijke schending. Bij het bekend worden van desbetreffende rechterlijke schendingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan we op de inhoud geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke rechtsschendingen op het tijdstip van de koppeling. De niet toegestane inhoud was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's kan echter niet gevergd worden zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending. Bij het bekend worden van rechterlijke schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht
De door de exploitanten van de pagina's samengestelde inhoud en producten op deze pagina's zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur, c.q. fabrikant nodig. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor het privé-, niet commerciële gebruik. Voor zoverre de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te wijzen. Bij het bekend worden van rechterlijke schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze website is in het algemeen zonder aanduiding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zoverre op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) gegevens verkregen worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee met nadruk bestreden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van de ongewenste toezending van reclameboodschappen, bijvoorbeeld door spammails.

Route

Hier vindt u ons adres en een routebeschrijving.

Het terrein

Neem een kijkje om een overzicht te krijgen van ons terrein.

Prijzen

Actuele offertes en de prijzen.